lunes, 28 de junio de 2010

Comarques del Nord

ESQUERRA UNIDA EXIGEIX ELS DOCUMENTS QUE JUSTIFIQUEN ELS 40 MILIONS DE SOBRECOST AL CENTRE DE CONVENCIONS DE CALATRAVA

Marina Albiol, diputada d'EUPV, exigirà al Consell aquesta documentació en considerar que l’encariment “no està de cap manera justificat. El PP ha d’explicar quines són les raons tècniques que avalen aquests canvis, perquè no existeix claredat per cap racò”.
En resposta a la pregunta formulada en les Corts Valencianes per la diputada d’EUPV, el Consell ha justificat els 40 milions de sobrecostos, per les necessitats i els requeriments mínims inicialment previstos, que són els que, durant els treballs de redacció de l'únic projecte existent, s'han vist modificats en funció dels treballs de disseny i desenvolupament del projecte, les necessitats a cobrir, els usos a satisfer, la morfologia de la parcel·la i els estudis topogràfics.
Albiol exigirà al Consell els informes sobre les modificacions del projecte original del Centre de Convencions. “Des d’EUPV no considerem que estiguen justificats l'ampliació d'un edifici a tres, triplicar la superfície fins als 62.000 metres quadrats, que encareix desmesuradament el projecte original en més de 40 milions. Volem estudiar els documents”. La diputada assenyala, a més, que l’Ajuntament de Castelló junt a l'equip redactor del projecte “són els que van introduir els canvis”.
Per a la representant d'esquerres l'arquitecte Calatrava “és conegut per les seves construccions extremadament cares, amb sobrecostos sense justificació alguna”, i considera que podríem “no estar davant d'una desviació del pressupost inicial per raons tècniques sinó d'altres interessos”.
La diputada afirma que la pròpia conselleria explica en la seua contestació que els terrenys on s'ubicarà el Centre de Convencions, pertanyen clarament al PAI Mestrets, i reconeix que no pot donar una data per a la seua construcció perquè en aquests moments l'ajuntament no disposa d'aquestos terrenys per la sentència judicial que anul·la el mencionat PAI.
“Queda clar que el Partit Popular està jugant al Monopoli amb els diners de tots i totes amb un projecte desbocat, que costa ja 100 milions d'euros, que ni tan sols té terrenys on ser edificat. Tot un exemple de despropòsit polític”, finalitza Albiol.

Castelló, 28 de juny del 2010
GABINET DE PREMSA D'ESQUERRA UNIDA


No hay comentarios:

Publicar un comentario