martes, 19 de octubre de 2010

Comarques del Nord

Esquerra Unida considera una vergonya que el fem de Castelló vaja a Xixona

La diputada autonòmica d'EUPV, Marina Albiol, considera la decisió d'enviar el fem produït en la zona I a l'abocador de Xixona com una solució in extremis, que en cap cas pot ser contemplat o valorat com un èxit en la gestió dels residus a les comarques del nord per part del Partit Popular. “És una autèntica vergonya, que altres zones del País Valencià hagen d'arreplegar el nostre fem, perquè després de deu anys des de la redacció del pla zonal, no tenim en funcionament cap equipament”.

La portaveu d'EUPV a les comarques del nord, critica que el culpable de tota la situació de caos i inactivitat en resoldre els problemes que vivim, és evidentment la Conselleria de Medi Ambient, perquè té les competències en la matèria. “No vulguen fer ara de bombers piròmans, la pròpia Conselleria va encarregar un Pla Zonal de Residus, que ha incomplit de forma reiterada en els últims deu anys, amb canvis continus de localització de l'abocador i la planta de tractament de Cervera, no ha sigut capaços de planificar mínimament, donant solucions improvisades contínuament”.

Albiol recorda, si el Partit Popular haguera fet els deures en els últims deu anys, i haguera portat a terme les infraestructures necessàries en el lloc escollit inicialment, recollit en el Pla Zonal de Residus com el més idoni, la mina d'argila de la Llosa-la Lloba, ara no hauríem d'enviar a Alacant els nostres residus, i podrien ser tractats a la mateixa comarca on són produïts, com ha de ser, però han pogut més els càlculs polítics que les dades tècniques i científiques”.

“La veritable víctima de la nefasta gestió del govern popular, és inevitablement la ciutadania, que haurà de pagar de la seua butxaca, l'encariment del projecte d'abocador producte dels seus continus endarreriments, la construcció de la planta de transferència de Benicarló i el trasllat en camions dels residus que generem nosaltres a Alacant, a la planta de Xixona, recorrent centenars de kilòmetres”, expressa la diputada, i continua, “tot això representa un cost enorme, que malauradament pagarem tots”.

La diputada recrimina la política actual del Consell en matèria de tractament de residus, “basada únicament en el tractament a posteriori del nostre fem, però que no implica cap mesura preventiva”, i finalitza, “és necessària una verdadera implicació de les institucions en polítiques de reducció i minimització de producció en origen dels residus urbans, per una recollida selectiva en origen que permeta un augment del reciclatge i la reutilització, i una negativa clara de la incineració com a solució pels problemes de contaminació que produeix”.

Castelló, 19 d'octubre de 2010
GABINET DE PREMSA D'ESQUERRA UNIDA

No hay comentarios:

Publicar un comentario