sábado, 16 de octubre de 2010

Colectivo de Castellón

Carreras critica que les instal·lacions esportives del centres educatius es troben desaprofitades

Carmen Carreras, coordinadora local d'EUPV a Castelló, lamenta que moltes instal·lacions esportives de col·legis i instituts de Castelló estiguen sense utilitzar fora d'horari lectiu perquè l'ajuntament no es fa càrrec de les despeses corrents que suposa tindre obertes aquestes instal·lacions.

La portaveu de la formació d'esquerres considera que questes instal·lacions es troben infrautilitzades i podrien ser millor aprofitades, “solament unes hores al dia es tot l'ús que tenen, en quant es tanca l' institut ja s'ha acabat”. Continua afirmant que els espais educatius, “deuen obrir-se a la societat que els envolta, i fer-la part de la vida del centre”.

La diputada reconeix que fins ara, alguns centres assumien els costos econòmics de mantindre a la vesprada i el cap de setmana operatius i oberts al públic els equipaments esportius que contaven, “però s'ha demostrat inassolible per a les seves finances, i des de fa un temps els centres tornen a estar tancats fora d'horari lectiu”, assegura.

A juí de la coordinadora local de Castelló, l'alt cost que representa el funcionament de les instal·lacions esportives per als propis centres, fa inevitable que siga el propi l'ajuntament el que es faça càrrec de pagar els rebuts d'aigua, llum, neteja, i posar un conserge.

La coordinadora finalitza exhortant a l'equip de govern popular a fer una aposta per l'esport i la salut, que tots els castellonencs i castellonenques, “puguen gaudir d'instal·lacions que en molts casos estan més proper de sa casa que els l'escàs nombre de poliesportius que disposem.

Castelló, 15 d'octubre de 2010

GABINET DE PREMSA D'ESQUERRA UNIDA

No hay comentarios:

Publicar un comentario