miércoles, 8 de septiembre de 2010

Comarques del Nord

ALBIOL ACUSA A FONT DE MORA DE PRACTICAR L’APARTHEID EDUCATIU

Marina Albiol, diputada d'EUPV, critica la política de segregació practicada pels centres concertats amb els immigrants, amb el vist i plau de la conselleria, i considera que els diners de tots i totes no pot servir per a fer una educació per a uns pocs privilegiats, excloent a la resta.

Albiol considera inadmissible que els centres educatius privats que reben diners públics pels concerts amb l’administració pública “practiquen la segregació i la selecció descarada del seu alumnat, amb criteris més propis de l’apartheid sud-africà que d’una societat moderna i avançada”.

La representant d’esquerres recorda que la immensa majoria d’immigrants, “es troben matriculats a l’educació pública, ja que tenen les portes tancades en els centres concertats, violant d’aquesta manera el dret de les famílies a escollir centre per als seus fills i amb un clara mostra de discriminació”, i continua, “els centres concertats estan reben diners del consell, obtinguts dels impostos, o siga, que els diners de tots i totes serveixen per a fer una educació per a uns pocs privilegiats, això és inadmissible”.

Acusa al conseller d’educació, Font de Mora, de connivència amb aquesta situació,ja que no es podria mantenir en el temps, si la conselleria no mirara cap un altre lloc i haguera donat tàcitament el seu vis i plau”. “El seu deure és investigar i evitar que es continuen aplicant aquestes mesures discriminatòries, a més de sancionar i retirar qualsevol subvenció o concert que mantinga amb aquests centres”, recorda.

La diputada considera que l’actuació de la conselleria d’educació solament pot ser qualificada de marginació cap un sector de la població. “No s’està tractant a tots per igual, hi ha alumnes amb més opcions, i altres amb menys, i per tant de segona”, i recorda que “la igualtat d’oportunitats és la base d’una educació democràtica”.

Castelló, 08 de setembre del 2010
GABINET DE PREMSA D'ESQUERRA UNIDA

No hay comentarios:

Publicar un comentario