martes, 20 de julio de 2010

Comarques del Nord

ESQUERRA UNIDA PREGUNTARÀ AL CONSELL PELS TREBALLS DE FORMIGONAT A LA SERRA D’IRTA

Marina Albiol, diputada d'EUPV, es suma a la denuncia dels ecologistes i considera que el formigonat de més de 200 metres del camí del pebret sense cap estudi d'impacte mediambiental constitueix una agressió al parc natural de la Serra d'Irta, “Anem a demanar explicacions al Conseller de Medi Ambient, Cotino, perquè aquestes activitats poden tindre greus conseqüències per a les zones microreserva de flora, ZEPA i LIC adjacents”.

Albiol dona el suport a la denuncia presentada pel grups ecologista GECEN, pels treballs de formigonat que s'estan efectuant en el camí del Pebret, situat al paratge natural de la Serra d'Irta, en el terme municipal de Peníscola. Considera que el formigonat del camí del pebret “constitueix una agressió flagrant a l'ecosistema del parc natural de la Serra d'Irta i no pot ser tolerada”.

La portaveu considera que les conseqüències “poden ser desastroses per a un paratge tal, com demostren el grup ecologista, prou amenaçat ja per un desenvolupament urbanístic i un PGOU insostenible promogut pel Partit Popular”.

La representant d'Esquerra Unida a les comarques del nord recrimina que des de l'ajuntament de Peníscola no es tinga la més mínima cura del seu patrimoni natural, “no hi ha emes cap tipus d'informe d'impacte mediambiental, simplement estan fent sense saber el dany que es pot produir”, i continua, “ens trobem davant d'un acte d'irresponsabilitat manifesta, que evidentment, té que tindre una resposta per part de Cotino, ja que els parcs naturals depenen directament del Consell”.

Albiol demana responsabilitats a l'equip de govern del Partit Popular i a l'edil de medi ambient, Agustín Fresquet, per promoure des de las seva delegació activitats que lesionen directament les platges de dunes del pebret i els penya-segats de Torre Baldum, els dos microreserves de la flora, zones LIC i ZEPA.

Castelló, 20 de juliol del 2010
GABINET DE PREMSA D'ESQUERRA UNIDA

No hay comentarios:

Publicar un comentario