viernes, 26 de febrero de 2010

Colectivo de Nules

MOCIÓSixto Salvador Casinos i Vicent M. Hueso Planelles, regidors del Grup Municipal d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Nules, presenten davant el Plenari la següent moció per al seu debat i aprovació, si s'escau, fonamentada en la següent

Exposició de motius

Tothom és coneixedor de la importància econòmica, social i cultural, que en la nostra localitat té la citricultura en general, i molt especialment la Clementina de Nules, la nostra Clemenules en particular. Així, considerem, que per a l´Ajuntament de Nules i per al nostre poble, és un deure difondre per arreu del món citrícola i inclús més amplament, com i quines persones de Nules varen descobrir de forma espontània esta mutació en el nostre terme. Cal valorar també el fet que utilitzaren la denominació Clemenules, projectant la image de Nules sense tindre cap ànim personalista.

Per tant, considerem que és necessari un estudi seriós i rigorós que constate qui formava la “colla” que va descobrir esta varietat a la localitat, com totes les angoixes que van patir per a difondre aquesta varietat durant anys. Cap Corporació Municipal de l'Ajuntament de Nules ha fet res per donar a conèixer aquest fet, i inclús altres poblacions han pretés apropiar-se d'aquest descobriment.

Per tant presentem al Plenari la següent

MOCIÓ

1- Que l'Ajuntament de Nules facilite els mitjans necessaris per a l´estudi i publicació de la història del descobriment de la varietat citrícola Clemenules. Cal assenyalar que encara hi han persones que poden contar-nos de primera mà tal descobriment, sent possible així procedir al reconeixement públic de la seua tasca.

2-Que aquest acord siga traslladat al Consell Agrari Municipal per al seu coneixement, i al Cronista de la Vila per a la coordinació de l´estudi.Sixto Salvador Casinos Vicente M. Hueso Planelles
Nules, 25 de febrero de 2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario