miércoles, 23 de diciembre de 2009

Colectivo de Nules

Vos adjunte la moció que EU va presentar a l´Ajuntament de Nules este 21 de desembre per despatx extraordinari i que no va superar la votació de la seua urgència per l´abstenció còmplicedel PP i el PSOE. Cal dir que al plenari de novembre ja vam presentar una moció sobre la situació del poble saharaui per al seu debat, i tots el grups van preferir deixar-la damunt la taula per a consensuar-la en comissió. Després el PP simplement es va posicionar en contra i el PSOE li ha seguit el joc amb les seues abstencions.

Salut.


GRUP MUNICIPAL A LÁYUNTAMENT DE NULESSixto Salvador Casinos i Vicent M. Hueso Planelles, regidors del Grup Municipal d´Esquerra Unida a l´Ajuntament de Nules, presenten al plenari aquesta moció per al seu debat i aprovació si s´escau, fonamentada en la següent

Exposició de motius

Malgrat que el fet colonial està proscrit pel Dret Internacional, Marroc és l´única potència regional del Nord d´Àfrica que manté ocupat militarment un territori des de que s´iniciara el seu procés de desconolització, i això amb el beneplàcit de les grans potències i de bona part d´allò que anomenem occident. El poble saharaui i el seu territori històric es troba sotmés des de fa dècades a l´expoli, a l´opressió i a la repressió exercida pel règim marroquí, mentre l´estat espanyol, antiga potencia colonial del Sahara Ocidental, no és capaç de possibilitar des dels fòrums internacionals la indepèndencia de la seua antiga colònia. Així, des de fa més de 30 anys, el poble saharahui, i la seua República Àrab Saharaui Democràtica, resisteix la brutal repressió exercida per les forces militars i policials marroquís, incomplint-se sistemàticament multitud de Resolucions de l´ONU i altres acords internacionals al respecte.
Només l´aplicació escrupulosa del Dret Internacional, i la celebració d´un referèndum d´autodeterminació amb garanties democràtiques, solució llargament ajornada pel Marroc i per occident incomplint tot allò acordat, podrien tornar la dignitat a la comunitat internacional, i la justícia i la soberania al poble saharaui.
Per una altra banda, volem ací retre homenatge a l´activista saharaui pels drets humans Aminatou Haidar. Celebrem la seua tornada a casa, i només esperem que la seua lluita puga trobar el seu fruit i ens faja reflexionar a tots, també a l´estat espanyol i els seus dirigents, respecte a la situació que sofreix el poble saharaui i els seus territoris ocupats, situació que s´agreuja per moments.

Per tant, el Grup Municipal d´Esquerra Unida, presenta al Plenari la següent,

MOCIÓ

1.- Mostrar la nostra més profunda repulsa a l´escalada de repressió que pateix el poble saharaui en els territoris ocupats del Sàhara Occidental.

2.- Instar al Govern d´Espanya i al Consell de la Generalitat Valenciana que es posicione clarament amb les organitzacions pro drets humans per a que Marroc allibere als presos polítics que no hagen comès cap tipus de delicte de sang.

3.- Instar al Govern d´Espanya per a què en les institucions internacionals inste la celebració del referèndum d´autodeterminació del poble saharaui, baix les condicions establides per l´ONU en les seues resolucions.

4.- Mostrar públicament el nostre reconeixement, recolzament i solidaritat amb l´activista pro drets humans Aminatou Haidar, desitjant-li una ràpida recuperació del seu estat de salut.

Sixto Salvador Casinos Vicent M. Hueso Planelles
Nules, 21 de desembre de 2009,

No hay comentarios:

Publicar un comentario