martes, 17 de agosto de 2010

Colectivo de Nules

LES PRIORITATS DEL PP NO TENEN RES A VORE AMB LES NECESSITATS DE LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.

El PP de Nules, com si tinguera que acabar-se el món en setembre després de la fira, o com si tinguera que pillar-nos despistats per la calor, pretenia i pretén que el plenari de l´ajuntament de Nules aprove tranquilament la pujada del rebut de l´aigua potable, la continuació de la tramitació del PAI del Golf, i les condicions de concessió del servei de recollida de residus i de neteja viària. I això en la mateixa època en que ens han cobrat la contribució urbana i altres tributs municipals sense avisar del canvi de data (la Diputació de Fabra i dels altres és la que mana), i en la que l´ajuntament encara no ha ficat ni un euro per a contractar desocupats. Doncs bé, després de tres anys dormitant, ara li entren les presses per vore si deixa les coses lligades i ben lligades abans que finalitze la “legislatura”. Per al PP de Camps, Fabra, Mario i companyia, “complir” amb els grans poders econòmics i empresarials és un objectiu estratègic fonamental. En realitat són tot un cos, tots mengen de la mateixa paella.
Així, l´equip de govern del PP i FACSA pretenien pujar el rebut de l´aigua que paguem tots els veïns i veïnes en un 35 % basant-se, segons ells, en que FACSA no arriba a cobrir les despeses que genera. Ara resultarà que l´empresa privada que fa negoci amb l´aigua potable pública de bona part dels pobles de la comarca no pot sobreviure. Allò ben cert, és que l´equip de govern del PP havia pactat amb l´empresa la pujada de tarifes carregant directament sobre les esquenes dels ciutadans despeses que abans no formaven part del preu del rebut al no considerar-se derivades del servei, i creant encara més confusió sobre les obligacions de l´empresa en torn al manteniment i millora de la xarxa pública d´aigua potable. Una confusió que ja va ser creada premeditadament quan es va realitzar la concessió, i que possibilita que FACSA participe o no, al seu interés, en les actuacions i obres sobre la xarxa. Un sistema que en alguns casos els possibilita participar i obtindre més marge de negoci, i en altres desmarcar-se i no complir amb les seues obligacions de manteniment. Afortunadament la proposta de l´alcalde va ser rebutjada pel plenari.
Encara que ho van retirar en l´últim moment, també tenia previst el PP continuar amb la tramitació del PAI del Golf. Simplement van haver-ho de deixar damunt de la taula després de comprovar la quantitat d´irregularitats que presentaven els documents aportats. EU continua considerant que el Golf, a banda de no poder plantejar-se mentre no s´aprove el nou PGOU, és completament insostenible, tant mediambientalment, com social, econòmica i demogràficament. Només respon a interesos especulatius i crea un greuge comparatiu amb la resta de la marjaleria.
I resta pendent també l´aprovació de les bases per a la concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans, el seu transport i la neteja viària. Ara només assenyalarem que EU està en contra que s´incloga la neteja viària en el contracte. Des del nostre grup continuem pensant que eixe servei és perfectament assumible amb mitjans municipals propis, que així es crearien més llocs de treball, i l´ajuntament gastaria menys diners que els que ara es gasta contractant a FOBESA.
Mentre tot açò passa amb coses molt importants que condicionaran el nostre futur, arriben unes festes que repeteixen el mateix esquema de sempre, que no evolucionen, que no donen lloc a plantejaments alternatius, diversos; i que venen amb tots els bous que ara sobren a Barcelona per a que puguen ser mostrats a la nova “Plaça del Caudillo” amb la seua placa franquista impoluta. Per cert, l´església catòlica, com a propietària de les plaques, algun dia deuria donar respostes. O almenys fer-se preguntes. És un exercici espiritual saludable.

No hay comentarios:

Publicar un comentario